top of page

Oshogatsu (Japanese New Year) Confectionery

Treadmill_edited.jpg

ECHIGO SEIKA

Okagami Marumochi Iri Shofukutora Sukoyaka

Treadmill_edited.jpg

ECHIGO SEIKA

Okagami Mochi (Kiri / Indiv. Pack)

Treadmill_edited.jpg

ECHIGO SEIKA

Kaki Mochi Iro-Iro

Treadmill_edited.jpg

ECHIGO SEIKA

Marude-Tsukitate Marumochi

Treadmill_edited.jpg

SATOU SHOKUHIN

Satou no Kirimochi Tokuyo Kineritsukimochi (1.1kg Pack)

Treadmill_edited.jpg

SATOU SHOKUHIN

Kagami Mochi Kokazari Hello Kitty Original Mascot Tsuki P

Treadmill_edited.jpg

ECHIGO SEIKA

Tappuri Mame Mochi

Treadmill_edited.jpg

ECHIGO SEIKA

Okagami Marumochi Iri Shofuku Manekineko Nya

Treadmill_edited.jpg

ECHIGO SEIKA

Tappuri Goma Mochi

Treadmill_edited.jpg

ECHIGO SEIKA

Kazari Tsuki Okagami Mochi Mini

Treadmill_edited.jpg

SATOU SHOKUHIN

Kagami Mochi Kokazari Geishun Daidai

Treadmill_edited.jpg

SATOU SHOKUHIN

Satou no Kagami Mochi (Dai) Kirimochiiri

Treadmill_edited.jpg

ECHIGO SEIKA

Niigata Kogane Mochi

Treadmill_edited.jpg

ECHIGO SEIKA

Okagami Mochi (Sanpou & Daidaikazari)

Treadmill_edited.jpg

ECHIGO SEIKA

Okagami Marumochi-Iri Shochikubai

Treadmill_edited.jpg

ECHIGO SEIKA

Okagami Mochi (Kiri / Indiv. Pack)

Treadmill_edited.jpg

SATOU SHOKUHIN

Satou no Kagami Mochi (Kyokusho) Kirimochiiri

Treadmill_edited.jpg

ECHIGO SEIKA

Uonuma Kogane MaruMochi

Treadmill_edited.jpg

ECHIGO SEIKA

Marude-Tsukitate Kirimochi

Treadmill_edited.jpg

ECHIGO SEIKA

Sonomama Okazari

Treadmill_edited.jpg

SATOU SHOKUHIN

Kagami Mochi Kokazari Korilakkuma Original Mascot Tsuki P

Treadmill_edited.jpg

SATOU SHOKUHIN

Kagami Mochi Kokazari Rilakkuma Original Mascot Tsuki P

Treadmill_edited.jpg

ECHIGO SEIKA

Okagami Mochi Osudake Pon

Treadmill_edited.jpg

ECHIGO SEIKA

Okagami Mochi (Maru/Indiv. Pack)

Treadmill_edited.jpg

ECHIGO SEIKA

Okagami Mochi (Maru /Indiv. Pack)

Treadmill_edited.jpg

SATOU SHOKUHIN

Kagami Mochi Kokazari Hello Kitty Original Mascot Tsuki

Treadmill_edited.jpg

SATOU SHOKUHIN

Kagami Mochi Kokazari Eto Original Mascot Tsuki

bottom of page