top of page

OKONOM MONOGATARI TOKUSEI IKATEN IRI TENKASU

OTAFUKU

SKU 

PACKAGING 

 

BARCODE

D-OTA-107293

120G x 10PKT x 1CTN

4950612200441

bottom of page