16P BAKAUKE (GOMA AGE) , 500709

KURIYAMA

SKU 

PACKAGING 

 

BARCODE

V-KYA-##640

120G x 12PKT x 1CTN

4901336582658