Blue Box (10 pcs / 5 assorted confections)

Akai Boshi

SKU 

PACKAGING 

 

BARCODE

68G x 12CANS x 1CTN

4975186142003