STAMINA NINNIKU MISO KATSUO AJI

TOKAI

SKU 

PACKAGING 

 

BARCODE

BB-TOA-103259

65G x 10PKT x 6BOX x 1BDL

4902175345497