ASADA

FROZEN KIZAMI AO TAKANA , 502395

KAJINOYA

Hokkaido Ootsubu Natto (Big-sized soybeans) 2p

MARUHA NICHIRO

SHIO YUDE EDAMAME 380G

NATTOYA

KOKUSAN YUZU NATTO (35Gx3P)

OKAME

GOKUKOTSUBU CUP 3 NATTO(30Gx3P)

OKAME

NATTO MITO SHITATE MINI 3 (45GX3P)

OKAME

UMAAJI KATSUO MINI 3P

SHIKAYA

GANKO OYAJI KOTSUBU NATTO 3P

SHIKAYA

YUKIDAIZU KOTSUBU NATTO 3P

SOON

Selection Hokkaido Natto with Sauce 3p

YAMADA

HOKKAIDO KOTSUBU MINI3 120G

ASADA

FROZEN KIZAMI NOZAWANA , 502394

KAJINOYA

Kokusan Kotsubu Natto 3p

NATTONYA

Oraganic Natto (No MSG) 3p

NICHIREI

HORENSO

OKAME

GOKUKOTSUBU MINI (50Gx2P)

OKAME

Natto Gokukotsubu (Mini-szed soybeans) Perilla Seaweed 3p

OKAME

Umaaji Konbu Iri Natto 3p

SHIKAYA

GANKOOYAJI NATTO (40Gx4P)

SOON

Edamame (Green Soybeans) with Salt

SSH

Ganko Natto Soybeans 4p

YAMADA

OISHI NATTOKU GOKUKOTSUBU MINI 3 (40Gx3P)

INOUE KAISAN

NARUTO WAKAME

KAJINOYA

Kokusan Mugi Natto (Barley Natto) 3p

NATTOYA

KOKUSAN SHISO NATTO (35Gx3P)

NICHIREI

WAFU YASAI MIX

OKAME

GOKUKOTSUBU MINI 3P(50Gx3P)

OKAME

UMA AJI KONBU IRI NATTO 3P

SAWADA SHOKUHIN

Fresh Dried Salmon With Kelp Toppings

SHIKAYA

Hokkaido Yukishizouka Gokokutsubu (Mini-sized Soybeans) 3p

SOON

Edamame (Green Soybeans) without Salt

SUENAGA

Sashimi Wakame

YAMADA

TSUU NO NATTO HIKIWARI MINI 3 (40Gx3P)

INOUE KAISAN

SHIO WAKAME

KCC

MITO NO BACCHAMA NATTO 2 CUP (MUSTARD & NATTO)

NATTOYA

KOKUSAN SHOGA NATTO (35Gx3P)

NIITAKAYA

Karashina (Pickled Mustard)

OKAME

HOKKAIDO KOTSUBU 3P

OKAME

UMAAJI HIKIWARI 2P(45Gx2P)

SAWADA SHOKUHIN

Fresh Nozawana Chirimen (Baby Sardines) Toppings

SHIKAYA

Premium Selection Hokkaido Natto 3p

SOON

Frozen Fruit Corn (Ready-to-Eat)

TOKON

NAMAWAKAME SALT 50%

KAJINOYA

Hokkaido Kotsubu Natto 3p

MARUHA NICHIRO

SHIO YUDE CHAMAME 380G

NATTOYA

YUKI NATTO (35Gx3P)

OKAME

AJIWAI KOTSUBU (45Gx3P)

OKAME

KAZOKU NO TEIBAN MITO NO KOTUBU NATTOU MIN 4

OKAME

UMAAJI HIKIWARI 3P(45Gx3P)

SAWADA SHOKUHIN

Fresh Sliced Dried Squid With Kelp Toppings

SHIKAYA

UMAKA NATTO KYUSHU (40Gx3P)

SOON

Premium Selection Organic Natto with Sauce 3p

YAMADA

DASHI TAPPURI NATTO GOKUKO TSUBU MINI 3 (40Gx3P)

5, Pereira Road, Asiawide Industrial Building,

#01-03, Singapore 368025

Tel: +65 6294 2222

Fax: +65 6294 7736