Wheat Skin Wrap (Shumai Dumpling) 24pcs

Brand

SKU

Packaging

Barcode

TOKYO WANTAN

116520

4904818130019

5, Pereira Road, Asiawide Industrial Building,

#01-03, Singapore 368025

Tel: +65 6294 2222

Fax: +65 6294 7736