ECHIGO SEIKA

Kaki Mochi Iro-Iro

ECHIGO SEIKA

Okagami Marumochi-Iri Shochikubai

ECHIGO SEIKA

Okagami Mochi (Sanpou & Daidaikazari)

ECHIGO SEIKA

Uonuma Kogane MaruMochi

SATOU SHOKUHIN

Kagami Mochi Kokazari Korilakkuma Original Mascot Tsuki P

ECHIGO SEIKA

Kazari Tsuki Okagami Mochi Mini

ECHIGO SEIKA

Okagami Mochi (Kiri / Indiv. Pack)

ECHIGO SEIKA

Okagami Mochi Osudake Pon

SATOU SHOKUHIN

Kagami Mochi Kokazari Eto Original Mascot Tsuki

SATOU SHOKUHIN

Kagami Mochi Kokazari Rilakkuma Original Mascot Tsuki P

ECHIGO SEIKA

Marude-Tsukitate Kirimochi

ECHIGO SEIKA

Okagami Mochi (Kiri / Indiv. Pack)

ECHIGO SEIKA

Sonomama Okazari

SATOU SHOKUHIN

Kagami Mochi Kokazari Geishun Daidai

SATOU SHOKUHIN

Satou no Kagami Mochi (Dai) Kirimochiiri

ECHIGO SEIKA

Marude-Tsukitate Marumochi

ECHIGO SEIKA

Okagami Mochi (Maru /Indiv. Pack)

ECHIGO SEIKA

Tappuri Goma Mochi

SATOU SHOKUHIN

Kagami Mochi Kokazari Hello Kitty Original Mascot Tsuki

SATOU SHOKUHIN

Satou no Kagami Mochi (Kyokusho) Kirimochiiri

ECHIGO SEIKA

Niigata Kogane Mochi

ECHIGO SEIKA

Okagami Mochi (Maru/Indiv. Pack)

ECHIGO SEIKA

Tappuri Mame Mochi

SATOU SHOKUHIN

Kagami Mochi Kokazari Hello Kitty Original Mascot Tsuki P

SATOU SHOKUHIN

Satou no Kirimochi Tokuyo Kineritsukimochi (1.1kg Pack)

5, Pereira Road, Asiawide Industrial Building,

#01-03, Singapore 368025

Tel: +65 6294 2222

Fax: +65 6294 7736