ABEKKO

ABEKKO RAMUNE 40G

ASAHI FOOD

UMEBOSHI JUN MINI 12'S

EIWA

GREEN TEA & MILK MARSHMALLOW

EIWA

CHOCOLATE MARSHMALLOW

FUJIYA

ANPANMAN MINIMINI RAMUNE 5REN(10GX5P)

ITO SEIKA

3 COLORS DAIFUKU RICE CAKE

KABAYA

W SODA CANDY

KASUGAI

APPLE GUMMY CANDY

KASUGAI

KONPEITO CANDY

KASUGAI

OSAMA NO MANGO (ALPHONSO MANGO GUMMY IN CANDY)

KASUGAI

UME AME

LOTTE

INRYO MIX 5 (BAG) 80G

LOTTE

POKEMON RAMUNE 5 PACK

MIKAKUTO

NOICHIGO NO KOMICHI 10P

NOBEL

SUPER LEMON CANDY

ASAHI FOOD

CALPIS SOFT ASSORT CANDY

BOURBON

CUBY ROP CANDY

EIWA

HEART SHAPED MARSHMALLOW

FUJIYA

MILKY GYOKURO IRI MACCHA FUKURO

FUJIYA

LEMON SQUASH CANDY

ITO SEIKA

SAKURA DAIFUKU RICE CRACKERS

KANRO

KENKO NODO AME

KASUGAI

GRAPE GUMMY CANDY

KASUGAI

MANGO GUMMY

KASUGAI

PEACH GUMMY CANDY

KASUGAI

YUZU GUMMY CANDY 108G

LOTTE

KIKANSHA TOMAS TO NKAMA TACHI RAMUNE

MIKAKUTO

CHO SHIGEKIX KYORETSU COLA

MIKAKUTO

SAKURANBO NO UTA 10P

SENJAKUAME

HELLO KITTY CANDY

ASAHI FOOD

CALPIS X MINTIA

EIWA

BLACK SESAME CREAM MARSHMALLOW

EIWA

ICHIGO MARSHMALLOW

FUJIYA

ANPANMAN GUMMY 4 REN

FUJIYA

MILKY BAG CANDY

ITO SEIKA

SAKURA MONAKA WAFERS

KANRO

KENKO UME NODO AME

KASUGAI

GUMMY ASSORTED 5'S (23Gx5)

KASUGAI

MIX GUMMY CANDY

KASUGAI

RAICHI CANDY

LION

PON TO DETEKURU FRUIT DAMA

LOTTE

KIKIANSHA TOMAS TO NAKAMA TACHI CHEWING CANDY

MIKAKUTO

CHO SHIGEKIX KYORETSU LEMON

MIKAKUTO

SHIGEKIX SHIGEMON NO ASHITO EVOLUTION SODA

SENJAKUAME

RYOKU CHA NODO AME

ASAHI FOOD

MITSUYA CIDER CANDY

EIWA

BLUEBERRY MARSHMALLOW

EIWA

PETIT MARSHMALLOW

FUJIYA

ANPANMAN GUMMY GRAPE

FUJIYA

POP CANDY BAG

KABAYA

POKEMON KARIPORI

KANRO

SUPER MENTHOL NODO AME

KASUGAI

HOKKAIDO MATCHA MILK CANDY

KASUGAI

MUSK MELON CANDY

KASUGAI

RAMUNE FLAVOUR GUMMY CANDY 102G

LOTTE

BLACK BLACK CANDY (STICK)

LOTTE

KOUME CANDY (BAG)

MIKAKUTO

COFFEE MILK CANDY

MIKAKUTO

SHIGEKKIKUSU SUPER SODA

ASAHI FOOD

MITSUYA CIDER CANDY MELON AJI 71G

EIWA

CALPIS MARSHMALLOW 80G

EIWA

WHITE MARSHMALLOW

FUJIYA

ANPANMAN MINI MINI RAMUNE , 500705

FUJIYA

SOREIKE ANPANMAN CANDY

KABAYA

POKEMON KARIPORI

KASUGAI

ANZU AME

KASUGAI

KIWI GUMMY CANDY

KASUGAI

NODO NI SUKKIN FRUIT ASSORT

KASUGAI

STRAWBERRY GUMMY CANDY

LOTTE

DAISUKI ! PIKACHU GUMMY 28G

LOTTE

NODO AME CANDY (BAG)

MIKAKUTO

CREAM SODA 10P

MIKAKUTO

TOKUNOU MILK CANDY

5, Pereira Road, Asiawide Industrial Building,

#01-03, Singapore 368025

Tel: +65 6294 2222

Fax: +65 6294 7736