ASADA

UMEBOSHI TENPIBOSHI 2L

FUJISAKI

UMEZU IPPON M SIZE 250-270G

KURODA

NARAZUKE OOBUKURO

NAKAZONO

TAKANA ABURA AE 150G

SHIN SHIN

OKAIDOKU FUKUJIN ZUKE 200G

SHINSHIN

YUSYUTUYOU OKAIDOKU FUKUJINZUKE

SOON

Korean-Style Sliced Pickled Radish (For Kimbap)

TOKAI

STAMINA NINNIKU MISO KATSUO AJI

ASADA

UMEBOSHI TENPIBOSHI SHISO

HORIUCHI

SHISHAMO KANRO-NI

KYOEI

ITAKON(EXPORT EDITION) 250G

OKAHATA

MABOROSHI NO UME 150G

SHINSHIN

CURRY FUKUSHIN ZUKE

SHINSHIN

YUSYUTUYOU OKAIDOKU TSUBOZUKE

SOON

Shiro Ama Gari

TOKAI

TOKKYU FUKUSHINZUKE 100G

FUJISAKI

MENTAI TAKANA

KIMURA

TAKUAN DUKE

KYOEI

ITOKON (EXPORT EDITION) 200G

OKAHATA

TEIEN UME SHISO ZUKE 150G

SHINSHIN

HATOU KYURI

SOON

AMA GARI AKA

TOKAI

CURRY RICE FUKUSHIN-ZUKE

TOKAI

OTOKUNA AMAZUSHOGA

FUJISAKI

SAKURASHIMA DAIKON MISO DUKE

KIMURA

YAMAGATA TAKUAN

MANIHA

AJITSUKE MENMA

OKAHAtA

UMAI UME 150G

SHINSHIN

PARIKYU

SOON

Beni Shoga

TOKAI

STAMINA NINNIKU SHISO KATSUO AJI 80G

TOKAI

OTOKUNA HOSOGIRISHOGA

FUJISAKI

TAKANA DUKE

KIMURA

KYUSHU TENPIBOSHI TAKUAN

NAKAZONO

HYOUROKU DUKE 250G

SHIN SHIN

OKAIDOKU AO KYURI ZUKE 180G

SHINSHIN

PIRIKARA ZASAI 130G

SOON

Korean-Style Sliced Pickled Radish

TOKAI

STAMINA NINNIKU SHOYU AJI

UME NO HISAGI

SHIRO UME BOSHI USUSHIO

5, Pereira Road, Asiawide Industrial Building,

#01-03, Singapore 368025

Tel: +65 6294 2222

Fax: +65 6294 7736