CURRY FUKUSHIN ZUKE

Brand

SKU

Packaging

Barcode

SHINSHIN

P-SHI-107620

100G x 10PKT x 6BOX x 1BDL

4901602105093

5, Pereira Road, Asiawide Industrial Building,

#01-03, Singapore 368025

Tel: +65 6294 2222

Fax: +65 6294 7736